što jeto AST SGOT i ALT SGPT

Tokom laboratorijske analize kod moje čerke utvrđeno da ima povišeni AST SGOT i ALT SGPT. Molim objasnite mi što je to. ODGOVOR pitajte vaseg lekara na takva pitanja ne dajemo odgovore