kapi articoke

Da li kapi articoke smeju da se piju istovremeno sa koriscenjem essentiale forte i doziranje. ODGOVOR najbolje bi bilo da se piju posebno