U borbi protiv prehlade i gripe

Virus gripe može u spoljašnjoj sredini da živi duži ili kraci period koji se krece od dve sekunde do 48 sati u zavisnosti od toga o kojoj se specificnoj vrsti virusa radi i na kakvoj podlozi preživljavaju. Virusi koji izazivaju grip žive duže od onih koji izazivaju obicnu prehladu, a generalno oba tipa preživljavaju duže na plasticnim, drvenim i metalnim površinama nego na papiru ili tkaninama. Najbolji nacin da se izbegne infekcija je redovno pranje ruku sapunom ili sredstvima koja se baziraju na alkoholu. Osim toga, treba dezinkfekcionim sredstvima redovno cistiti sto, kompjuter i telefon. Ukoliko ste bolesni, najbolje je mirovati i ostati kod kuce da ne biste druge izlagali infekivnim cesticama.