Optimizam blagotvoran po srce

Veća doza optimizma može da pomogne u kontroli opasnosti od kardiovaskularnih oboljenja, pokazaju medicinska istraživanja. Istraživanje je objavljeno u medicinskom časopisu „Anals of femili medisin”. Istraživači su došli do tog zaključka obavljajući tokom 15 godina kontrolu zdravstvenog stanja 1.678 žena i 1.138 muškaraca. Učesnici istraživanja, starosti od 35 do 75 godina, nisu imali nikakvu srčanu bolest na početku istraživanja, objavili su francuski mediji. Tokom prvih pet godina istraživanja, učesnici su sami procenjivali sopstvenu opasnost od nastanka srčanog napada, da li je ona mala, srednja ili velika. Nakon 15 godina, 98 učesnika istraživanja preminulo je od neke koronarne bolesti ili cerebrovaskularnog napada. Naučnici su ustanovili da su muškarci koji su mislili da su izloženi maloj opasnosti od smrti izazvane kardiovaskularnim oboljenima bili 70 odsto manje izloženi opasnosti od tih oboljenja, uprkos realnoj opasnosti. Taj odnos, međutim, nije registrovan kod žena, ali naučnici ističu da je anketa učesnika u istraživanju rađena 1990. godine, kada su srčana oboljenja još smatrana „muškom bolešću”, tako da se i žene koje su smatrale da su izloženije srčanim oboljenjima nisu osećale mnogo ugroženim. (Tanjug