ŠlPAK ili MOGRANJ

Drugi nazivi: nar, pitomi šipak, kalinka, zrnata jabuka.
Latinski naziv: punica granatum
Eng - Pomegranate

Opis biljke: mogranj raste kao niski grm ili malo drvo. Grane su mu uglaste i tmovite. Cvrsti i na vrhovima zašiljeni listovi nalaze se nasuprotno na kratkim peteljkama. Cvetovi su levkasti crvene boje, s malo prašnika. Plod je velicine jabuke s mnogo semenki crvene do zagasitocrvene boje.

Stanište:
Nalazi se u prirodi te u vrtovima kao kultura. Šipak što raste u prirodi naziva se divljim šipkom. Njegov je plod sitan i kiselkast, zbog cega se naziva šipak Ijutunac. Plod uzgajanog šipka znatno je veci i ugodna slatkog ukusa.

Lekoviti deo biljke: za lek koristi se kora drveta i
kora ploda šipka ..

Lekovito delovanje: šipak se veoma ceni kao dobar lek protiv trakavice, proliva i grceva u trbuhu. Pomešan s drugim biljkama koristi se u lecenju mnogih bolesti.