Manje soli za zdravije srce

> Ishrana koja je siromašna na soli može smanjiti rizik obolevanja od krvožilnih bolesti za cetvrtinu, navodi casopis British Medical Journal. Ispitanici koji su smanjili unos soli imali su 25 manji rizik obolevanja od krvožilnih bolesti Dodatno, smanjenji unos soli može smanjiti pojavu smrtnosti od krvožilnih bolesti za 20%.Poznato je da smanjen unos soli pozitivno deluje na smanjenje krvnog pritiska, ali do sada nije bilo jasno da li deluje pozitivno na ostale bolesti krvožilnog sistema (bolesti srca i infarkt).Naucnici su u dva navrata pratili kako smanjeni unos soli djeluje na krvni pritisak. Ispitanici su bili podijeljeni u dve grupe. Jedna je grupa smanjila unos soli za 25 do 35 % dok je kontrolna grupa nastavila sa uobicajnim unosom soli. Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su smanjili unos soli imali 25 % manji rizik oboljevanja od krvožilnih bolesti kroz period od 10 do 15 godina nakon što je završeno istraživanje. Takoder, pojava smrtnosti je smanjena za 20 % u grupi koja je smanjila unos soli. Autori studije isticu da su ispitanici koji su smanjili unos soli tokom studije nastavili sa takvom ishranom i nakon istraživanja.