PODUBICA - Teucrium chamaedrys

Drugi nazivi: Ðubatac, dupcac, dubac, dubcica, zubatac, mravak, penuùica, stupcac, suhovrh, trava od groznice, trbuùac.
Latinski naziv: Teucrium chamaedrys . 

Opis biljke: Podubica je poluûbun, visok 10-30 cm, sa cetvorouglastim stabljikama, na donjem delu odrvenelim. Starije grane su poloûene, dok su mlade uspravne. Stabljike su pokrivene dlakama. Listovi su parni, na kratkim drùkama, rombicno jajasti do elipticni, po obodu krupno nazubljeni, sa donje strane pokriveni mekim dlakama, a sa gornje gotovo goli. Cvetovi su bledo crveni, rede beli, obrazuju prùljenove, a svi zajedno grozdastu cvast, najceùce okrenutu na jednu stranu". . . . ,


Staniùte:
Cveta od juna do septembra. podubica je mediteranska biljka, ali je veoma rasprostranjena i u unutraùnjosti, najceùce na krecnjackim brdskim livadama i kamenjarima, paùnjacima, u svetlim hrastovim i borovim ùumama i do iznad 1000 mnv. . .. .

Lekoviti deo biljke: Razmnoûava se semenom. U lekovite svrhe upotrebljavaju se vrhovi grancica u cvetu i list .

Lekovito delovanje: . Podubica se mnogo viùe ceni i raznovrsnije upotrebljava u narodnoj nego u naucnoj medicini. To je u mnogim naùim krajevima, osobito planinskim, jedan od najomiljenijih lekova. Biljka nije otrovna, pa je opravdana njena upotreba za lecenje obolelih organa za varenje. To je narodni tonik upotrebljavan u obliku praùka, caja (10 g na 200 g vode), tinkture i dr. Kao mirisno, gorko stipticno sredstvo upotrebljava se i za lecenje ûuci, belog pranja, rana, hemoroida i slicno. Vino od podubice (200 g na 1 litar crnog vina ostaviti da stoji 8 dana) upotrebljava se u narodu kao lek protiv slabosti, malokrvnosti i za ispiranje rana. . .